Hotline: 0946388082
Nhắn tin Messenger
Gọi điện ngay
DU LỊCH TRUNG QUỐC

DU LỊCH TRUNG QUỐC

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5N4Đ

TRƯƠNG GIA GIỚI – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5N4Đ

( THỨ 2 hàng tuần ) Tháng 02: 3, 10, 17, 24/2/2020; Tháng 3: 2, 9, 16, 23, 30/3/2020
Mã Tour: VSALIPHCT01
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Giá: 10,690,000đ
TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN - PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ

TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN - PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6N5Đ

( THỨ TƯ và THỨ SÁU HÀNG TUẦN ) Tháng 2: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28/2/2020; Tháng 3: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27/3/2020
Mã Tour: VSALIPHCT02
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 11,190,000đ
Mã Tour: VSALIPHCT03
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 7,590,000đ
Mã Tour: VSUNICTC02
Khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Giá: 13,990,000đ
Mã Tour: VSUNITQ01
Khởi hành: HÀ NỘI
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Giá: 10,990,000đ
Thong ke